Informatie

Openingstijden

1 mei - 31 oktober

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 13.00 - 17.00 uur feestdagen

1 november - 30 april

dinsdag t/m zondag13.00 - 16.00 uur en feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Speciale dagen

Jaarmarkten en Ker(k)mis
In de middeleeuwen werden twee feesten met een godsdienstig karakter gevierd. Het feest van de kerkwijding en het feest van de patroonheilige. Ter gelegenheid van die feesten werd een kerk-mis gevierd. Van dat woord kerk-mis, is het woord kermis afgeleid. Tijdens de feesten gingen veel mensen naar de kerk, zo veel mensen bij elkaar trok handelaren en zo ontstonden de eerste jaarmarkten.
Door het privilege
van Jan van Egmond uit 1484 mocht Purmerend ook twee jaarmarkten houden. De voorjaarsmarkt viel in mei en de najaarsmarkt in oktober. In de 17e eeuw waren de veejaarmarkten vooral voor runderen en jong vee. Eind 18e eeuw werd een derde jaarmarkt in november [de scheimarkt] ingevoerd. Jaarmarkten werden lange tijd op vaste data gehouden, maar vanaf eind 19e op vaste dagen. Zo werd in 1917 besloten dat de ‘voormarkt’ voor drachtig en jong vee gehouden mocht worden op maandag, de najaarsveemarkt op woensdag en de najaarspaardenmarkt op donderdag. De kermis werd in het begin tegelijk met de jaarmarkten gehouden rondom de kerk. Maar toen de attracties steeds groter werden, verhuisde de kermis. Eerst naar het Groendeel op de Koemarkt, later naar de Westerstraat en Nieuwstraat en in de 20e eeuw weer naar de Koemarkt.
De betekenis van de jaarmarkten nam in de 20e eeuw af. Dit hield verband met vele andere mogelijkheden tot vermaak die ontstonden. Waren jaarmarkten en kermis vanouds met elkaar verbonden, nu kan iedereen het hele jaar door naar de film, het theater, de disco e.d.

Pinksterdrie
Ooit was Pinksterdrie een groot feest in Purmerend. Dat berustte op een lange traditie uit de 80-jarige oorlog (1568-1648), toen Spaanse troepen bij Jisp door de Staatse troepen werden verjaagd. Vanaf die tijd, vooral in Zaanstad, werd dat aangegrepen voor een jaarlijkse feestelijke herdenking, die vooral op de Purmerender markt werd gevierd. Hier kwam men een 'bokkie kopen', waarmee het nuttigen van een drankje werd bedoeld.

Veetentoonstellingen
De veetentoonstellingen en fokveedagen zijn een particulier initiatief geweest onder leiding van Stichting Purmerend Marktstad, maar altijd van harte ondersteund door de gemeente. Het ging hier immers om belangrijke contacten tussen Purmerend en de landelijke omgeving. De eerste 'Paaschtentoonstelling' werd gehouden op 24 maart 1896. In 1928 veranderde de naam in 'Veetentoonstelling'. Na verloop van tijd verschoof de veetentoonstelling naar de nazomer- feesten. Veel boeren gingen jaarlijks naar Purmerend om hun mooiste vee aan hun vakgenoten te laten zien. Voor de keuring werden de dieren geborsteld, gekamd en opgemaakt. Nieuwe halsters en dekken maakten het beeld compleet. Een jury van keurmeesters, boeren en slagers zochten de mooiste en beste dieren uit en bepaalden wie prijswinnaars waren.