Informatie

Openingstijden

1 mei - 31 oktober

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 13.00 - 17.00 uur feestdagen

1 november - 30 april

dinsdag t/m zondag13.00 - 16.00 uur en feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Vacatures Bestuur

Het bestuur van de Stichting Purmerends Museum zoekt:
Bestuursleden voor het Algemeen Bestuur
Het Museum
Nadat al in 1934 plannen voor een museum in Purmerend waren ontwikkeld, werd in 1942 de Oudheidkamer Purmerend opgericht en in 1946 omgevormd tot de Stichting Purmerends Museum. De collectie van de Oudheidkamer bestond in 1946 nog uit een bonte verzameling objecten. Deze leidde een zwervend bestaan tot in 1987 het museum een eigen museaal onderkomen kreeg in het verbouwde stadhuis aan de Kaasmarkt 20. Hier ontstonden de omstandigheden die een verantwoord verwervings-, tentoonstellings- en opslagbeleid mogelijk maakten.
Het Purmerends Museum wil een zo groot en divers mogelijk publiek kennis laten maken met de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de stad, waarbij de focus ligt op beleving, educatie en kennisoverdracht.                                                 
Het Purmerends Museum zal zich komende jaren ontwikkelen tot een museum dat qua presentatie aansluit bij de tijdgeest, een plaats van samenkomst is en  interessant voor alle leeftijden. Het museum vertelt het verhaal van de geschiedenis en ontwikkeling van de (markt)stad en de kunstenaars en architecten die zij heeft voortgebracht en heeft met name een focus op  het Purmerends aardewerk.
Het museum is momenteel bezig met een herinrichting. Deels is dit gerealiseerd. Tevens wordt gestreefd naar een verdere professionalisering.

Functie inhoud
Het Bestuur van de Stichting Purmerends Museum bestaat naast de voorzitter, secretaris en penningmeester uit 4 algemeen bestuursleden die allen een eigen aandachtsgebied hebben.  De Stichting heeft een conservator/beheerder en een administratief medewerker in dienst. Aan de Stichting zijn momenteel 30 vrijwilligers verbonden.
De rol van het Bestuur is het uitzetten van het beleid op hoofdlijnen, het onderhouden van relaties met subsidiegevers, donateurs en fondsen. Het Algemeen Bestuur vergadert maximaal 8 x per jaar.

Profiel
  • Beschikt over bestuurlijke kwaliteiten
  • Interesse in erfgoed en historie van Purmerend en omgeving
  • Ervaring of affiniteit met museale wereld
  • Beschikt over daadkracht , creativiteit en enthousiasme
  • Beschikt over voldoende tijd om de taken uit te voeren en de vergaderingen bij te wonen.
  • Aantoonbare kennis en/of ervaring betreffende het aandachtsgebied waarvoor je wordt aangesteld

Wij zoeken
Als aanvulling op de kwaliteiten van ons huidige bestuur zijn wij nu met name op zoek naar iemand die kennis heeft op het gebied van communicatie en social media en iemand die ervaring of affiniteit heeft met vrijwilligers.

Wij bieden
Benoeming voor een periode van 4 jaar als algemeen bestuurslid. Eenmalige verlenging met een periode van 4 jaar behoort tot de mogelijkheden. Het betreft een onbezoldigde functie. Het bestuur bestaat uit 7 leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

Reacties
Indien u wilt reageren op deze vacature dan kunt u dat doen door een uitgebreide motivatie te sturen per mail aan de secretaris van het Bestuur, Henk Lüken, bhj.luken@xs4all.nl
Indien u meer informatie wenst kunt u bellen 0630102924.
Wij stellen het op prijs uw reactie voor 10 juni 2018 te ontvangen.