NL

EN

Informatie

Openingstijden

2 januari - 31 december

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 12.00 - 16.00 uur feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Steun het museum

Donateurs
U kunt het Purmerends Museum steunen door donateur te worden. U bent al donateur vanaf € 25.00 per jaar per persoon of € 40,00 voor 2 personen. Met uw steun kan de collectie worden uitgebreid met aankopen en kunnen restauraties worden uitgevoerd. Aan het einde van ieder jaar sturen wij u een overzicht van de activiteiten.
Als dank krijgt u van ons
  • Altijd gratis toegang tot het Purmerends Museum
  • 1 x per jaar een uitnodiging voor de donateursbijeenkomst
  • De digitale nieuwsbrief per email
  • Een vooruitnodiging voor een tijdelijke tentoonstelling met een inleiding door de conservator

Hoe werkt het?
Donateurworden is heel eenvoudig. Vul het aanmeldformulier inen stuur ons dit retour. U ontvangt van ons dan een mail met een betaalverzoek. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u uw donateurspas. De pas is een kalenderjaar geldig.Schenken of nalaten
Mocht u het Purmerends Museum ofhet Purmerendserfgoed een warm hart toedragen, dan kunt uop persoonlijke titel een bedrag schenken of nalaten.

De Stichting Purmerends Museum is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bijerven,schenken en giften.

Vanaf 1januari2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken (zie ook www.belastingdienst.nl).
Lees verder onder verantwoording van de ANBI.


Informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op via:
info@purmerendsmuseum.nl of telefoon 0299-472718.
Het bestuur zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.