Informatie

Openingstijden

1 mei - 31 oktober

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 13.00 - 17.00 uur feestdagen

1 november - 30 april

dinsdag t/m zondag13.00 - 16.00 uur en feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Steun het museum

Donateurs
U kunt het Purmerends Museum steunen door donateur te worden. U bent al donateur vanaf € 15.00 per jaar. Met uw steun kan de collectie worden uitgebreid met aankopen en kunnen restauraties worden uitgevoerd. Aan het einde van ieder jaar sturen wij u een overzicht van de activiteiten. U heeft als tegenprestatie een kalenderjaar lang gratis toegang tot het museum met twee personen en natuurlijk ontvangt u uitnodigingen voor openingen van exposities en bijzondere activiteiten.

Hoe werkt het?
Donateur worden is heel eenvoudig. Maak € 15,00 (een hoger bedrag mag uiteraard ook) op rekeningnummer NL66 RABO 0160309700 
van de Stichting Purmerends Museum onder vermelding van Nieuwe Donateur.
Zodra de donatie is ontvangen, sturen wij u uw donateurspas toe.
De donateurspas is een kalenderjaar geldig.

 

Schenken of nalaten
Mocht u het Purmerends Museum of het Purmerends erfgoed een warm hart toedragen, dan kunt u op persoonlijke titel een bedrag schenken of nalaten.

De Stichting Purmerends Museum is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en giften.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken (zie ook www.belastingdienst.nl).
Lees verder onder verantwoording van de ANBI.


Informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op via:
info@purmerendsmuseum.nl of telefoon 0299-472718.
Het bestuur zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.