Informatie

Openingstijden

1 mei - 31 oktober

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 13.00 - 17.00 uur feestdagen

1 november - 30 april

dinsdag t/m zondag13.00 - 16.00 uur en feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Purmerend groeit
Ontwikkeling
Kaart van Jacob van Deventer, 1560Rond 1560 werd de eerste kaart van Purmerend gemaakt door Jacob van Deventer. Ten noordwesten van het eigenlijke centrum lag het kasteel Purmersteijn, de zetel van de Heren van Purmerend. Dan zien we nog een kerk, een klooster (het Sint Ursula-klooster) en enige molens. Waarschijnlijk was de stad nog niet ommuurd of anderszins verdedigd door wallen of poorten. Deze verdedigingswerken werden pas aangelegd bij het begin van de 80-jarige oorlog op bevel van Sonooy in 1573. Toen kreeg de stad bolwerken. Reeds ontstane buurtjes werden bij de stad getrokken.

Kaart van Frederick de Wit, 1698In 1614 kwamen ook de gebieden ten zuiden van het kasteel Purmersteijn en het Venediën, ten noorden van de Where, bij de stad. In de loop van de 17e eeuw werd Purmerend in het oosten vergroot. De Koemarkt verdubbelde in oppervlakte. De kaart van Frederick de Wit van geeft duidelijk de contouren van de stad weer. Lang bleef Purmerend binnen zijn 16e eeuwse grenzen. De stad had een aarden wal en een brede gracht. De toegangswegen hadden bij binnenkomst in de stad een eenvoudige houten poort. Die poortgebouwen werden aan het einde van de 16e eeuw opnieuw, maar dan in steen opgetrokken. Ze werden na de eerste helft van de 19e eeuw allemaal gesloopt.

De bevolking groeide tot circa 1850 nauwelijks; er was dan ook geen reden tot stads-uitbreidingen. Deze vonden pas plaats na de economische opleving in de tweede helft van de 19e eeuw. Toen steeg het aantal inwoners van Purmerend snel: van 2824 in 1818 tot 6062 in 1930. Uit deze tijd dateert de eerstvolgende uitbreiding van Purmerend, namelijk in het zuiden met onder andere de Herengracht, Julianastraat en de Vooruitstraat. 

Na de Tweede Wereldoorlog volgden de stadsuitbreidingen elkaar in snel tempo op: Bloemenbuurt, Overwhere, Wheermolen, Mo-lenkoog, Purmer-Noord, Gors (Noord en Zuid) en Purmer-Zuid weerspiegelen de enorme groei. Purmerend gaat van 10.000 inwoners in 1960 naar 50.000 in 1985. Tegen het einde van de 20e eeuw groeit de stad tot 70.000 door de - voorlopig - laatste uitbreiding Weidevenne (overkant van het N-H Kanaal) waar ca. 6800 woningen gebouwd worden. Wanneer Weidevenne gereed zal zijn, telt de stad 80.000 inwoners. Purmerend is één van de groeikernen voor de opvang van bevolking uit de randstad.