Informatie

Openingstijden

2 januari - 31 december

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 12.00 - 16.00 uur feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

ANBI

De Stichting Purmerends Museum is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Algemene gegevens
Purmerends Museum
Kaasmarkt 20        
1441 BG Purmerend
0299 472718
info@purmerendsmuseum.nl
www.purmerendsmuseum.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel S 41.23.44.39
BTW-nr 8000.75.535.B01
IBAN NL66 RABO 0160309700
BIC RABONL2U

Directeur
Moncef Beekhof 
 
Bestuur
Rina van Rooij voorzitter 
Ed Bierhuizen penningmeester
Henk Lüken secretaris
Peter Koemeester  bestuurslid
Evelien Poels bestuurslid
 
Doelstelling en Missie
Nadat al in 1934 plannen voor een museum in Purmerend waren ontwikkeld, werd in 1942 de Oudheidkamer Purmerend opgericht en in 1946 omgevormd tot de Stichting Purmerends Museum. De collectie van de Oudheidkamer bestond in 1946 nog uit een bonte verzameling objecten. Deze leidde een zwervend bestaan tot in 1987 het museum een eigen museaal onderkomen kreeg in het verbouwde stadhuis aan de Kaasmarkt 20. Hier ontstonden de omstandigheden die een verantwoord verwervings-, tentoonstellings- en opslagbeleid mogelijk maakten.

Het gemeentebestuur van Purmerend zet in op het versterken van de identiteit van de Purmerender. In de versterking van de identiteit speelt het Purmerends Museum een belangrijke rol door met de activiteiten, exposities en projecten hieraan bij te dragen. De stad heeft een periode van sterke groei gekend. Het museum richt zich in de komende jaren op de nieuwe perspectieven die dat biedt. Hiertoe behoort ook de jeugd, de nieuwe generatie 'echte Purmerenders'.
Door Purmerenders bekend te maken met de historie van hun stad zal hun verbondenheid met de stad worden vergroot en zal het proces om zich te identificeren met de stad worden versterkt. Dit gebeurt door het inrichten van exposities en projecten over Purmerend, Purmerenders en aan Purmerend gerelateerde onderwerpen met een historische invalshoek.
 
Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning of vakantiegeld.

(Neven)functies bestuur
Rina van Rooij, voorzitter
Onbezoldigde functies:
Bestuurslid Stichting Thuis in Welzijn
Bestuurslid Stichting Super Manna
Bestuurslid Academie voor Geesteswetenschappen

Ed Bierhuizen, penningmeester
Bezoldigde functie:
Freelance bewindvoerder/budgetbeheerder
Onbezoldigde functie:
Voorzitter Stichting Gilde Purmerend en Omstreken

Henk Lüken, secretaris
Onbezoldigde functies:
Voorzitter Afdeling PvdA Purmerend
Voorzitter Cuisine Culinaire Purmerend
Lid Ledenraad Rabobank Waterland & Omstreken

Peter Koemeester, bestuurslid
Bezoldigde functie:
Senior Officer of Compliance bij GarantiBank International N.V.


Evelien Poels, bestuurslid
Bezoldigde functies:
Medewerker bij boekhandel Het Leesteken 
Onbezoldigde functie:
Bestuurslid van de Stichting 28 


Beloningsbeleid personeel
Het personeel volgt de richtlijnen van de CAO Welzijn.