Informatie

Openingstijden

1 mei - 31 oktober

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 13.00 - 17.00 uur feestdagen

1 november - 30 april

dinsdag t/m zondag13.00 - 16.00 uur en feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Markten van Purmerend

Marktprivilege
1484 is voor Purmerend een belangrijke datum. In dat jaar gaf Jan van Egmond de stad het privilege om twee jaarmarkten en een weekmarkt houden. Vr 1484 kende de stad een 'kleine' of 'besloten' markt. Daar mochten voedselwaren voor de eigen inwoners verhandeld worden. Het marktprivilege hield in dat er wekelijks een grote of vrije markt gehouden mocht worden. Hierdoor konden ook kooplieden van buiten Purmerend hun voedselwaren en vee te koop aanbieden. De jaarmarkten werden gehouden in het voor- en najaar.

 
"Wij, Johan here tot Egmond tot Bair tot Purmereijnde Stedehouder generaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, doen condt allen luijden ende bekenne mit desen onser brieve, voor onsen ende nacomelingen, dat wij onsen ingezetenen twee jairmarckten gonnen, die een sal wesen acht dagen nae meijen dagh, ende den anderen jairmarckt der eersten daige nae Sinte Victoirsdagh, ende noch een weekmarckt die sal wesen alle zaterdaige.Indien dat de zaterdaige op een heilige dach quame, soo mogen sij die vorstellen eenen dach voir ofte nair. Deze t'oirconde der waarheijt ene gansser vaster stadigheijt alre saiken ende punten voirscreven soo hebben wij Johan here tot Egmond, tot Blair ende Purmereijnde onssen zegel, voir ons, onsen erven ende nacomelingen beneden aen desen brieff van onser rechter wetentheid en goeden wille doen hangen. Gegeven in 't jair ons Heeren duisent vier hondert vier ende tachtig den een ende twintigsten dach in aprille."
 
"Wij, Johan here tot Egmond tot Bair tot Purmereijnde Stedehouder generaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, doen condt allen luijden ende bekenne mit desen onser brieve, voor onsen ende nacomelingen, dat wij onsen ingezetenen twee jairmarckten gonnen, die een sal wesen acht dagen nae meijen dagh, ende den anderen jairmarckt der eersten daige nae Sinte Victoirsdagh, ende noch een weekmarckt die sal wesen alle zaterdaige.Indien dat de zaterdaige op een heilige dach quame, soo mogen sij die vorstellen eenen dach voir ofte nair. Deze t'oirconde der waarheijt ene gansser vaster stadigheijt alre saiken ende punten voirscreven soo hebben wij Johan here tot Egmond, tot Blair ende Purmereijnde onssen zegel, voir ons, onsen erven ende nacomelingen beneden aen desen brieff van onser rechter wetentheid en goeden wille doen hangen. Gegeven in 't jair ons Heeren duisent vier hondert vier ende tachtig den een ende twintigsten dach in aprille."

Hoewel het inwoneraantal van Purmerend vanaf 1955 gegroeid is van ongeveer 7.000 inwoners naar ongeveer 80.000 inwoners, is de stad economisch groot geworden door de handel op de markten.
De meest bekende markten waren, de groentenmarkt, de kaasmarkt, de koemarkt, de kalvermarkt, de paardenmarkt,  de pluimveemarkt, de vismarkt en de varkensmarkt. De markten bracht veel boeren, handelaren en kopers naar de 'marktstad'. Dit had tot gevolg dat ook veel Purmerenders hiermee hun brood konden verdienen. Zij werkten bij het marktwezen, in winkels, restaurants, cafe's en dinsdaghuizen of bij de stalhouderijen, uitspanningen en smederijen. Door de eeuwen heen was de markt de economische kurk waarop Purmerend dreef.